Thursday, February 11, 2016Er dette eit glimt av himmel?


Det er betre enn på plata.


Dette likar eg veldig godt. (Kanskje litt for mykje theatrics for meg, men musikken er skikkeleg bra).

Sure oppstøt om tekstkritikk, frå både meg og han

Andreas Blomkvist er sikkert ein dyktig lege. Men han har ikkje så peiling på tekstkritikk og bibelforskning. Så når han skriv innlegg til Aftenposten er det litt frustrerande (kvifor er det frustrerande? Det trykker også på personlege knappar hjå meg, slik det heilt åpenbart gjer hjå han. Passing ships in the night etc). Kort sagt: Moderne teologi er fullt oppdatert på tekstkritikk, sjølv om fundamentalistar nok har problem med ein del funn og gjerne vil bortforklare dei.

Det er ikkje opplagt og vedteke i lauget at Ef og Kol er ikkje-paulinske. Hoehner samplar forskninga og viser at det er rundt 50/50 i oppfatningar om Ef. Kol kjem i same kategori. Det er større fleirtal for at pastoralbreva er ikkje-paulinske, men fleire tungvektarar har argumentert tradisjonelt dei siste tiåra, til dømes LT Johnson i Anchor-serien.

Men kva betyr eigentleg dette? Vel. Det kjem an på kva livssyn ein har. Det ein kan seie, er at jamvel om tekstane er ikkje-paulinske, så er dei skrive av nokon som åpenbart kjenner godt til tradisjonen og sympatiserer med den. I så måte er dei utvilsamt gode kjelder til tidleg kristendom, på ulike nivå.

Så er det heilt misvisande å seie at NT har vorte samla "hundrevis av år seinare"; kjenner Blomkvist Canon Muratori? Den vestlege kanon vart endeleg samla på 300-talet, kan ein tenke ut frå Athanasius sitt påskebrev i 367, men diskusjonen gjaldt då dei "omstridte tekstane". Dei fleste låg fast tidleg på 100-talet.

Vel. Kva dreier dette innlegget seg om, eigentleg? Sikkert om andre ting enn tekstkritikk. Det dreier seg om å polemisere mot kristne som meiner at kristendomen er "ufeilbarleg" eller at Bibelen er "ufeilbarleg." Eller polemisere mot dei som meiner at ein kan fylgje "Jesu bodskap." Nettopp også mykje av Ehrmans prosjekt. Så det må vere noko i Blomkvist si personlege historie som gjer at han triggast her. Forståeleg nok. Men get the research right. Det gjeld både researchen om tekstkritikk og NT-forskning, og også researchen om moderne kristendom.

Ok, dette var eit grettent innlegg. Eg blir gretten av åpenbart provoserande innlegg der ein ikkje er på høgda fagleg. (Skjønt, han byggjer mykje på Ehrman, og er ikkje "på jordet"). Spesielt, naturlegvis, når dei dreier seg om ting som har å gjere min identitet og min bakgrunn. Om eg skal ende på ei meir "positive note", så kan eg seie at eg trur Lundkvist er ein intelligent og velmeinande fyr "av god vilje", som sikkert i framtida vil kunne ha mykje interessant og nyttig å kome med i møte med religion og livssyn. Men hadde vore betre med meir dialog og ein meir imøtekomande tone.

Og for øvrig. Skulle ein presentere kritikk av kristendom og fundamentalisme, hadde eg hatt langt tyngre argument og tankar å kome med, om så var ynskt. Men eg orkar ikkje oppstressa og polemiske diskusjonar. Ugh. Skreiv mest dette innlegget fordi ein ven bad  meg om det. No er det nok.

Wednesday, February 10, 2016

Konfirmant etter gudstenesta:

"Får eg lov til å ha på meg den kvite kappa litt lenger? Eg føler meg som profeten."

Eg forstod det ikkje før. At eg som menneske har ein natur. Som eg kan la utfalde seg. Og når eg gjer det, vil mykje skje av seg sjølv. Evne til å elske, og å bli elska. Evne til sosialt samspel. Evne til å lære. Evne til godleik. Automaton.

Kva gjer deg lukkeleg? Kva gjev deg glede?

Eg har spurt mange fleire. Her frå born og unge (svara reflekterer nok dels det).

- Turne
- Synge
- Danse
- Spele fotball
- Slalåm
- Vere på elgjakt med vener
- Gjere andre glade
- Spele dataspel
- Å vere med dyra mine
- Ha det gøy med familie
- Køyre med snoskuter
- Høyre på musikk
- Synge songar
- Vere åleine
- Sove
- Reise til eit varmt land
- Sjokolade
- Lego
- Skyte på bane

Det er viktige ting. Ananda. Glede. Ein veg til Gud? Uansett er det viktig å finne ut kva som gjev ein glede. Kva eins natur er. Veldig viktig. Uansett kor ortodoks ein er, så skal ein finne ein måte å vere menneske på, måte å vere god på. Ein kan seie: Måte å elske på, måte å tene på. Og det går så mykje lettare når ein kjenner seg sjølv og veit kva ein likar å sysle med. Kva type menneske ein klikkar best med. Då opnar dører seg.Men dette er verkeleg kult, tykkjer eg.
Eg las eit intervju med C Herrem. Ho vaks opp med handball, båe foreldra dreiv med det. Ho tykte det var gøy. Ho køyrde på med det. Ho sa: Det er lurt å gje 10% ekstra på trening. Ho sa: Lat ingen stå i vegen for draumane dine. Ho sa: Eg må trivast godt for å kunne yte. Ho var glad for å kunne drive med det ho elska. Eg tenkte: Hm. Tankevekkande.

Tuesday, February 9, 2016

- Å spele fotball er høgdepunkt for meg. To eller tre gonger i veka. Veldig gøy. Eg kan vere litt sliten når eg kjem. Men har meir energi når eg ferdig, i alle fall i hovudet. Vi er saman. Vi talar saman. Vi sentrar. Vi spring. Vi scorar. Vi utfordrar. Vi taklar. Vi fintar. Vi skyt. Vi ser. Vi jublar. Vi sveittar. Vi diskuterer. Vi prøvar. Vi øvar. Meistring. Spenning. Glede. Fellesskap.